http://www.winherb.cn/
Hi,上海融禾医药科技发展有限公司欢迎您!

稀释计算器

稀释计算器
根据以下方程式计算制备储备溶液所需的稀释度:
浓度(稀释前) x 体积(稀释前) = 浓度(稀释后) x 体积(稀释后)
稀释计算器方程:
C0×V0=C1×V1
  • x
    =
    x
串行稀释计算器方程
连续稀释
  • 浓度(开始):
  • 稀释倍数:
计算结果
C1=C0/X C1: LOG(C1):
C2=C1/X C2: LOG(C2):
C3=C2/X C3: LOG(C3):
C4=C3/X C4: LOG(C4):
C5=C4/X C5: LOG(C5):
C6=C5/X C6: LOG(C6):
C7=C6/X C7: LOG(C7):
C8=C7/X C8: LOG(C8):
专业包装 正品保障
优质服务 售后无忧
多仓直发 急速配送
微信下单 便捷时尚
点击收缩

咨询热线

400-186-5138
联系我们